Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

Konkordiebokens försättsblad 1580

Teologi

Allmänt

Griftetal av kyrkoherde Sten Rydh över teol. dr. Tom G.A. Hardt, 1998.

Några tankar kring Tom Hardts teologi. Föredrag av Sten Rydh.

Luther och svärmarna. Föredrag av Sten Rydh, Finnåker, 2013.

Biblisk lära

Den bibliska tron. Viktiga ställen (loci) för Bibelns grundläggande läror. Av Sten Rydh, 2018.

Skriftens inspiration och biblisk hermeneutik. Av Sten Rydh, 2018.

Skapelsen

Om skapelsen. Föredrag av Tom Hardt, 1972.

Om skapelsen och synden. Av Sten Rydh, 2019.

Kristologi

Bibeltro och kristologi i en avkristnad tid. Föredrag av Sten Rydh, Bengtsfors 2018.

Rättfärdiggörelsen

Omvändelse och rättfärdiggörelse. Föredrag av Sten Rydh, Hillerød, 2013.

Rättfärdiggörelsen - kyrkans huvudartikel. Föredrag av Sten Rydh, Finnåker 2017.

Kyrkan

Om kyrkogemenskap. Från Church of the Lutheran Confession, 1973.

Kyrkogemenskap i fornkyrkan och i den lutherska kyrkan. Av Tom Hardt.

Luthers skrift "Wider Hans Wurst". Föredrag av Sten Rydh, Finnåker 2014.

Luthers skrift "Wider Hans Wurst". Föredrag av Sten Rydh, Norrköping 2015.

Om den gamla, rätta kyrkan. Översättning av huvuddelen av Luthers skrift "Wider Hans Wurst" (1541) av Sten Rydh.

Predikstols- nattvards- och bönegemenskap. Av Sten Rydh, 2018.

Överge inte er församlingsgemenskap! Av Sten Rydh, 2019.

Kyrkogemenskap idag Av Sten Rydh, 2023.

Dopet

Dopet, nödvändigt för saligheten. Föredrag av Sten Rydh, Finnåker 2018.

Nattvarden

Om altarets sakrament. Föredrag av Sten Rydh, Finnåker 2014.

Nattvard och ämbete. Av Sten Rydh, 2018.

The Lord's Supper in the Theology of Martin Chemnitz. Bjarne Teigen, 1986.

Per Illa Verba. Martin Luthers nattvardsskrifter mot svärmarna. Av Sten Rydh, 2019.

Ämbetet

Det bibliska ämbetet. Föredrag av Sten Rydh, Bengtsfors 2017.

Om kyrkorådets rätt att avsätta en präst. Av Sten Rydh, 2018.

Nattvard och ämbete. Av Sten Rydh, 2018.

Kvinnans ställning i kyrkan. Av Sten Rydh, 2018.

Äktenskapet

Bibeln och äktenskapet. Föredrag av Sten Rydh, 2013.

I Herren - ἐν Κυρίῳ. Av Sten Rydh, 2017.

Något om äktenskapet. Av Sten Rydh, 2020.