Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

Kyrkogemenskap

Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige (ELKS) ingick i september 2005 kyrkogemenskap med Lutherska Konkordiekyrkan (LK). Präster är Sten Rydh och Johannes Rydh (ELKS) samt Jakob Fjellander (LK).

ELKS och LK ingick i december 2020 kyrkogemenskap med St Jude the Apostle Evangelical Lutheran Church i Australien. Dess präst är pastor Troy Harris, Melbourne.

Kyrkogemenskap innebär att de ingående kyrkorna är överens om hela den kristna läran och den rätta förvaltningen av sakramenten. "Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla (Ef. 4:3-6)."

Om kyrkogemenskap. Från Church of the Lutheran Confession, 1973.

Från Torslunde kyrka i Danmark