Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

Kyrkogemenskap

Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige ingick 1997 kyrkogemenskap med S:t Petri församling i Bengtsfors, och 2005 med Lutherska Konkordiekyrkan.

Överenskommelse om kyrkogemenskap

Vad är kyrkogemenskap?

Kyrkogemenskap innebär att de ingående kyrkorna är överens om hela den kristna läran och den rätta förvaltningen av sakramenten.

Om kyrkogemenskap. Från Church of the Lutheran Confession, 1973.

Från Torslunde kyrka i Danmark