Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

Om kyrkan

Luther spikar upp de 95 teserna i Wittenberg 1517

Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige är en luthersk bekännelsekyrka som medvetet vill förvalta arvet från reformationen och verka i luthersk tradition med gudstjänster präglade av rik liturgi och med nattvarden i centrum. Kyrkan bekänner den oförändrade augsburgska bekännelsen av 1530, förklarad i Konkordieboken av 1580 och här i landet antagen på Uppsala möte 1593. Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige grundades 1968 ur S:t Martins församling i Stockholm.

Kyrkostyrelse

Ordförande: Torbjörn Holmberg

S:t Martins ev.-luth. församling, kyrkorådet

Kyrkoherde: Sten Rydh
Ordförande: Torbjörn Holmberg
Ledamot: Bertel Nathhorst, Stockholm
Ledamot: Göran Liljenström, Nässjö
Pastor Johannes Rydh, Uppsala

Plusgiro 92 69 64-8