Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

Treenigheten av Rublev

Gudstjänster

Alla gudstjänster är offentliga och besökare är välkomna. Högmässa med nattvard firas regelbundet när präst är tillgänglig, annars läsgudstjänst. Högmässan börjar 10.30. Gudstjänsterna sker växelvis med Lutherska Konkordiekyrkan.

Kortare gudstjänster direktsänds också på Skype i regel varje söndag kl 19.00. De som önskar lyssna och inte varit med tidigare måste kontakta Sten Rydh sten.rydh@gmail.com i förväg.

Kalendarium

April

Maj

Juni

Plats

Lokal för högmässa är Himlabacken 1, Solna. T-bana Bergshamra.