Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

S:t Paulus skriver brev

Kontakt

S:t Martins ev.-luth. församling

Kyrkoherde: Sten Rydh
Olympiavägen 7
SE-666 30 Bengtsfors
Tel. 070-5412529
E-post: sten.rydh@gmail.com

Ordförande: Torbjörn Holmberg
Västerlånggatan 65
SE-111 29 Stockholm
Tel. 070-508 75 55
E-post: arnoldtorbjorn@gmail.com

S:t Petri ev.-luth. församling

Kyrkoherde: Sten Rydh