Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

Viktig bok om prästämbetet

Böcker

Frakt tillkommer till angivna priser.

Nyheter

Den bibliska läran av Sten Rydh, 2021. För lekmän. 18 grundläggande trosfrågor behandlas på ett enkelt sätt, t.ex. lagen, evangeliet, rättfärdiggörelsen, dopet, nattvarden, bikten, bönen. Mjukband, 167 sidor, A5. Beställs genom länken.

Det bibliska ämbetet av Sten Rydh, 2021. För teologiskt intresserade. Visar den bibliska grunden för prästämbetet, dess olika sidor och uppgifter. Rikligt material ur Luthers skrifter, de lutherska bekännelseskrifterna, C.F.W. Walther och den äldre, bibeltrogna Missourisynoden. Inbunden, 524 sidor, A5. Beställs genom länken.

Kan också beställas från Adlibris, Bokus, m.fl.

Katekesen

Evangelisk-luthersk katekes (reviderad 2016). Innehåller Luthers lilla katekes i modern nyöversättning av Sten Rydh samt S:t Martins församlings utförliga katekes med många bibelställen och register. En grundlig troslära som omfattar hela den bibliska läran. Mjukband, 154 sidor, A4. Beställs från Göran Liljenström. 110 kr.

Pieper–Mueller

Kristen dogmatik av Franz Pieper, bearbetad av J. T. Mueller, i svensk översättning 1985. En klassisk, kristen troslära med förord och noter av Tom G. A. Hardt. Ger klara och tydliga bibliska svar på alla viktiga trosfrågor. För teologer och intresserade lekmän. Inbunden, 736 sidor, A5. Beställs från Sten Rydh. 100 kr.

Övriga skrifter

Om altarets sakrament av Tom G. A. Hardt, 1973. Tom G. A. Hardt (†1998) var en av Sveriges främste Lutherkännare. Denna lilla skrift är en sammanfattning av författarens doktorsavhandling om Luthers nattvardslära (Venerabilis… 1971). Den ger en tydlig och klar bild av skillnaden mellan biblisk-luthersk lära om sakramentet och försök att förändra och förstöra denna grundläggande bibliska tro. Mjukband, 88 sidor, litet format. Beställs från Sten Rydh. 50 kr.

Om skapelsen av Tom G. A. Hardt, 1980. Författaren presenterar här den bibliska urhistorien och den naturliga gudskunskapen i två föredrag. De ger den klara, bibliska grunden för läran om skapelsen, syndafallet och den naturliga lagen. Viktig för samhällsdebatten och förståelsen av biblisk etik i vår tid. Mjukband, småskrift, 64 sidor. Beställs från Sten Rydh. 20 kr.

Kyrkogemenskap och nattvardsgemenskap ur kyrkohistorisk synpunkt av Martin Wittenberg, svensk översättning 2019. Teol. Dr. Martin Wittenberg (†2001) ger här en bred historisk exposé över hur läran om kyrkogemenskapen har lärts och tillämpats i fornkyrkan, under reformationen, ortodoxin och 1800-talets konfessionella uppvaknande. Boken är till för teologiskt intresserade och mycket viktig för förståelsen av vad konfessionell lutherdom är. I samma volym finns en historisk fortsättningsdel av Sten Rydh som behandlar framväxten av några konfessionella frikyrkor som uppstod i tiden därefter i Tyskland, USA och Norden. Utförligt register. Mjukband, 52+88 sidor, A4. Beställs från Göran Liljenström. 90 kr.

Om kyrkogemenskap. Skrift från CLC med förord av Tom G. A. Hardt, nytryck 2019. Detta är sannolikt den vikigaste skriften om kyrkogemenskapen i modern tid. Den följer Konkordieformelns schema med presentation av den aktuella frågan, sedan bibliska argument, och till sist vederläggning av motargumenten. Skriften visar hur modern ekumenisk kristendom hamnat mycket långt från Bibelns, fornkyrkans och lutherdomens klara förståelse av denna viktiga lära. Häftad, 48 sidor, A5. Beställs från Göran Liljenström. 60 kr.

Skillnaden mellan lag och evangelium av C.F.W. Walther. En kortare framställning av Walthers berömda kvällföreläsningar om lag och evangelium, som han höll i St Louis för elever och lärare. Dessa föreläsningar är mycket uppbyggliga och teologiskt viktiga. Kan beställas från Johannes Rydh. 45 kr.