Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

är en luthersk bekännelsekyrka som medvetet vill förvalta arvet från reformationen och verka i luthersk tradition med gudstjänster präglade av rik liturgi och med nattvarden i centrum. Kyrkan bekänner den oförändrade augsburgska bekännelsen av 1530, förklarad i Konkordieboken av 1580 och här i landet antagen på Uppsala möte 1593. Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige grundades 1968 ur S:t Martins församling i Stockholm.

Kyrkan ingick 1997 nattvardsgemenskap med S:t Petri evangelisk-lutherska församling i Bengtsfors. 1998 avled kyrkoherden i S:t Martins församling, teol. dr. Tom G.A. Hardt. Till ny kyrkoherde i denna församling kallades 2001 kyrkoherden i S:t Petri församling, teol. kand. Sten Rydh.

Sedan 1 september 2005 har Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige kyrkogemenskap med Lutherska Konkordiekyrkan.

Bilden är ifrån församligens tidigare lokal.

Evangelisk-lutherska S:t Martins församling i Stockholm

Box 2369, 103 18 Stockholm
Postgiro 70 96 62-1

S:t Petri evangelisk-lutherska församling i Bengtsfors

Olympiavägen 7
666 30 Bengtsfors
Tel. 0531-10106

Kyrkoherde i båda församlingarna

Teol. kand. Sten Rydh, sten.rydh@telia.com

Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, kyrkostyrelsen

OrdförandeVet. med. dr Torbjörn Holmberg,
08-10 34 26, e-post arnoldtorbjorn@gmail.com

Evangelisk-lutherska S:t Martins församling, kyrkorådet

OrdförandeVet. med. dr Torbjörn Holmberg,
08-10 34 26, e-post arnoldtorbjorn@gmail.com
LedamotFil. dr Bertel Nathhorst, Stockholm
LedamotCivilingenjör Göran Liljenström, Nässjö

Gudstjänster

Alla gudstjänster är offentliga och besökare är välkomna. Följande gudstjänster hålles i Stockholm enligt nedanstående kalendarium:

Kalendarium

Juni 2016

Litteratur

Följande litteratur återger kyrkans lära, och kan köpas genom kyrkan (ev frakt tillkommer):

Övrigt att läsa

 • Predikningar
 • Om skapelsen. Ett föredrag av kyrkoherden, teol. dr. Tom G. A. Hardt (1934-1998) som ursprungligen ingick i en serie föredrag om luthersk troslära våren 1972 i S:t Martins kyrka i Stockholm. Som framgår av hänvisningarna i föredraget hade det söndagen innan talats om den naturliga gudskunskapen. Föredraget är återgivet ur skriften Om skapelsen (1980), där det utgör den första delen.
 • "Kristen dogmatik" av Dr Franz Pieper, omarbetad av D. Dr J. T. Mueller, teologie professor vid Evangelisk-lutherska Concordia-seminariet i St. Louis, Missouri, 1945. Svensk, bearbetad översättning av teologie Dr Tom G. A. Hardt, dåvarande kyrkoherde i Evangelisk-lutherska S:t Martins församling i Stockholm, 1985. Den svenska översättningen gavs ut på Bokförlaget Pro Veritate, Uppsala 1985 (förlaget har nu upphört). Elektronisk utgåva 2014.
 • Överenskommelse om kyrkogemenskap
 • Rundbrev från kyrkoherde Sten Rydh.
 • Griftetal av kyrkoherde Sten Rydh över teol. dr. Tom G.A. Hardt; kyrkans förste kyrkoherde (1961-1998).
 • Nekrolog av kyrkoherde Fredrik Sidenvall om Tom G.A. Hardt; Svenska Dagbladet 1998-07-14.
 • Om kyrkogemenskap. Översättning från engelska av Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige med tillstånd från Church of the Lutheran Confession www.clclutheran.org (uppdaterad december 2013)
 • Föredrag om Tom G.A. Hardts teologi av kyrkoherde Sten Rydh
 • Luthers skrift "Wider Hans Wurst". Föredrag av kyrkoherde Sten Rydh, Finnåker 2014.
 • Luthers skrift "Wider Hans Wurst". Föredrag av kyrkoherde Sten Rydh, Norrköping 2015.
 • Om den gamla, rätta kyrkan. Översättning av huvuddelen av Luthers skrift "Wider Hans Wurst" (1541) av kyrkoherde Sten Rydh.
 • Om altarets sakrament. Föredrag av kyrkoherde Sten Rydh.
 • Omvändelse och rättfärdiggörelse. Föredrag av kyrkoherde Sten Rydh, 2013.

  Länkar

  Senast uppdaterad: 2 juni 2016.