Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

är en luthersk bekännelsekyrka som medvetet vill förvalta arvet från reformationen och verka i luthersk tradition med gudstjänster präglade av rik liturgi och med nattvarden i centrum. Kyrkan bekänner den oförändrade augsburgska bekännelsen av 1530, förklarad i Konkordieboken av 1580 och här i landet antagen på Uppsala möte 1593. Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige grundades 1968 ur S:t Martins församling i Stockholm.

Kyrkan ingick 1997 nattvardsgemenskap med S:t Petri evangelisk-lutherska församling i Bengtsfors. 1998 avled kyrkoherden i S:t Martins församling, teol. dr. Tom G.A. Hardt. Till ny kyrkoherde i denna församling kallades 2001 kyrkoherden i S:t Petri församling, teol. kand. Sten Rydh.

Sedan 1 september 2005 har Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige kyrkogemenskap med Lutherska Konkordiekyrkan.

Bilden är ifrån församligens tidigare lokal.

Evangelisk-lutherska S:t Martins församling i Stockholm

Box 2369, 103 18 Stockholm
Postgiro 70 96 62-1

S:t Petri evangelisk-lutherska församling i Bengtsfors

Olympiavägen 7
666 30 Bengtsfors
Tel. 0531-10106

Kyrkoherde i båda församlingarna

Teol. kand. Sten Rydh, sten.rydh@telia.com

Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, kyrkostyrelsen

OrdförandeVet. med. dr Torbjörn Holmberg,
08-10 34 26, e-post arnoldtorbjorn@gmail.com

Evangelisk-lutherska S:t Martins församling, kyrkorådet

OrdförandeVet. med. dr Torbjörn Holmberg,
08-10 34 26, e-post arnoldtorbjorn@gmail.com
LedamotFil. dr Bertel Nathhorst, Stockholm
LedamotCivilingenjör Göran Liljenström, Nässjö

Gudstjänster

Alla gudstjänster är offentliga och besökare är välkomna. Följande gudstjänster hålles i Stockholm enligt nedanstående kalendarium:

Kalendarium

Oktober 2016 November 2016 December 2016

Sten Rydh: Predikningar och andakter

Litteratur

Följande litteratur återger kyrkans lära, och kan köpas genom kyrkan (ev frakt tillkommer):

Övrigt att läsa

Länkar

Senast uppdaterad: 27 september 2016.